โลโก้เว็บไซต์ โครงการ ถ่ายทอดความรู้และสืบสารวิถีการทำนาข้าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ ถ่ายทอดความรู้และสืบสารวิถีการทำนาข้าว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 447 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 สิงหาคม 2563 - 19 สิงหาคม 2563

สถานที่ : แปลงนาชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา