โลโก้เว็บไซต์ การสอบเพื่อบรรจุแแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การสอบเพื่อบรรจุแแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุน)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 โดย Ksongkot kabjan จำนวนผู้เข้าชม 401 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2563 - 1 สิงหาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://entrance.rmutl.ac.th/Dep/home.php

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา