โลโก้เว็บไซต์ start-up | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 Tags : start-up

เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559
พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 19 พฤษภาคม  2559   ที่ห้อง อยุธยา  โรงแรมท๊อปแลนด์  จ.พิษณุโลก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา พิษณุโลก  กำหนดเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 (ภาคเหนือตอนล่าง) โดยได้รับเกียรติ  ฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา