โลโก้เว็บไซต์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านพลังงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 Tags : ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านพลังงาน

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านพลังงาน
พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 กลุ่มงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9” (The 9th Thailand Renewable Energy Community Conference : TREC - 9) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านพลังงาน ณ บ้านสันฮกฟ้า ตำบลสันทราย  อำเภอพร้าว จังห... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา