โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซนต์พอลทัศนศึกษา หัวข้อเรื่อง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซนต์พอลทัศนศึกษา หัวข้อเรื่อง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2071 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16  พฤศจิกายน 2561 อ.จันทรา  สโมสร  และ นายกฤษณะ หมีนิ่ม อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร  ให้ความรู้กับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซนต์พอล  จำนวน 19 คน  ในกิจกรรมทัศนศึกษา หัวข้อเรื่อง "นมวัว" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการผลิตนมวัว  คุณค่าและสารอาหารที่ได้จากน้ำนม  และ ได้สัมผัสแหล่งรู้จากประสบการณ์จริง  ณ  ฟาร์มโคนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยนักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานมาก  ในการทัศนศึกษา  ครั้งนี้

 

ขอบคุณภาพ ดร.อัษฎาวุธ  สนั่นนาม  และ  อ.สุรีย์รัตน์  บัวชื่น

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา