โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานพิธีทำบุญเมืองพิษณุโลก และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานพิธีทำบุญเมืองพิษณุโลก และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 เมษายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2015 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 เมษายน 2561  รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และพนักงาน   ร่วมงานพิธีทำบุญเมืองพิษณุโลก และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561  ร่วมถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์   โดยมี นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ กรานต์ปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ภายในงานทำบุญเมืองพิษณุโลก และงานประเพณีสงการนต์ ประจำปี 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน  พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว” และ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ของจังหวัดพิษณุโลก  ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ข่าว/ภาพ- ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา