โลโก้เว็บไซต์ การประกวด RMUTL STAR AWARDS CONTEST 2017  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประกวด RMUTL STAR AWARDS CONTEST 2017 

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ค่ำคืนวันที่ 7 ธันวาคม 2560  สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการจัดการประกวด RMUTL STAR AWARDS CONTEST 2017  โดยมีการประกวดทั้งหมด 5 ประเภท  ได้แก่

  1.  การประกวด Mr.RMUTL 2017
  2. การประกวด Miss.RMUTL 2017
  3. การประกวด Miss Queen RMUTL 2017
  4. การประกวด Miss Jumbo Queen 2017
  5. การประกวด Miss Congeniality 2017

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาตัวแทนจากพื้นที่ได้แสดงความสามารถ กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์   ให้นักศึกษาได้แสดงผลงานอัตลักษณ์ของพื้นที่  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ทั้ง 7 แห่ง

          โดย รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พิษณุโลก  เป็นประธานร่วมรับชมการประกวด ตลอดงาน .

ภาพ-สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

 

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา