โลโก้เว็บไซต์ คารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก(คนใหม่)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก(คนใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1898 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 ตุลาคม 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  พร้อมด้วย รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  อ.บุญฤทธิ์ สโมสร  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา  ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์  และ พนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มอบกระเช้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยมหาวิทยาลัยฯ  คารวะและแสดงความยินดีกับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (คนใหม่) พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมาดำรงตำแหน่งใหม่

 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่ม  
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา