โลโก้เว็บไซต์ ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กันยายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1245 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 กันยายน 2560  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย อ.บุญฤทธิ์  สโมสร  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีม คณาจารย์ พนักงาน  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อรวมพลังความรัก ความสามัคคี แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สำหรับอาสาสมัครเฉพาะกิจสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ในงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก

 

ภาพ-อ.บุญฤทธิ์ สโมสร , พิรานันท์ นามมูลตรี

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา