โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1594 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 น. ที่สนามฟุตบอลใหญ่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธาน เปิด โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  65 พรรษา  28 กรกฎาคม 2560  โดยมี ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวต้อนรับ และ นายสมพงษ์ สิทธิโชคสกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  ซึ่งเป็นความร่วมมือ ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4  ดำเนินงานจัดโครงการ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ที่ได้พระราชทานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคนไทย เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยกิจกรรม ครั้งนี้  มีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมพลังมวลชน  ปลูกต้นไม้ จำนวน 5,000 ต้น    ณ บริเวณริมคลองสาธารณประโยชน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และร่วมกันปล่อยปลาลงภายในคลองน้ำ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ  จำนวน 9,999 ตัว  เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ

 

ภาพ – อ.สุภภณ พลอยอิ่ม , ศิริลักษณ์ เสน่หา ,คงกช กาบจันทร์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา