โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคล'พิษณุโลกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับสมาพันธ์เอสเอ็มไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคล'พิษณุโลกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับสมาพันธ์เอสเอ็มไทย


วันที่ 20 กรกฎาคม 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  ดร.กัญญกาญจน์ ไซเออร์ส  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ และ ดร.ศิริน สิมารักษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   ร่วมการประชุมโครงการของสมาพันธ์เอสเอ็มไทย 17 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 (สมพ.SME) ไทย  จ.ตาก , จ.สุโขทัย , จ.พิษณุโลก , จ.อุตรดิตถ์ , จ.เพชรบูรณ์  โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ โอกาสนี้  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับ ดร.ณพพงศ์(เอก) ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มไทย  ณ  ห้องประชุมศูนย์เอกาทศรถ  ห้อง 211  ชั้นที่  2  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม