โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ National Polytechnic Institute of Cambodia ประเทศกัมพูชา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ National Polytechnic Institute of Cambodia ประเทศกัมพูชา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 3055 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านงาน งานวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศกัมพูชาในโอกาสที่ได้เดินทางมาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทตโนโลยีราชมงคลล้านนาในวันที่ 18 มกราคม 2560 ได้แก่ National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC) นำโดย Dr. Phearin Bun อธิการบดี NPIC Ms. Miena Sok และ Mrs.Samedy Hong และ National Technical Training Institute (NTTI) นำโดย Mr. Chhar Khemarin รองอธิการบดี NTTI และ Ms.Ramony Lek โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุธศาสตร์และแผนพัฒนา ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ดร.นพดล มณีเฑียร หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร. ล้านนา

การประชุมในครั้งนี้ได้มีการทบทวนถึงการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากการทำ MOU และแผนในการพัฒนากิจกรรมร่วมกันต่อไป และในโอกาสนี้ทาง NPIC และ มทร. ล้านนา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU) ฉบับใหม่ร่วมกัน ซึ่งฉบับเดิมทำขึ้น ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 และจะหมดอายุในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา