โลโก้เว็บไซต์ 12 ปีราชมงคลล้านนา ยกระดับความสามารถ ก้าวข้ามผ่านกับดักความยากจนของคนไทย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

12 ปีราชมงคลล้านนา ยกระดับความสามารถ ก้าวข้ามผ่านกับดักความยากจนของคนไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มกราคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1708 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดงานยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 12 ปี แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมซึ่งเป็นที่พึ่งของชุมชน ภายใต้แนวคิด “Local concern Global Solution : Moving Across Middle Income Trap  Border Through Human Resource  Capacity  Building”

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา  เปิดเผยว่า “ในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีนั้นถือได้ว่าเป็นวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นับจากเมื่อ       ปีพ.ศ.2548  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 สถาปนาขึ้นเป็น 1 ใน 9  แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จวบจนถึงวันที่ 18 มกราคม 2560 นี้ ถือได้ว่าเป็นการครบรอบ 12 ปี แห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นเพียงสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นสถาบันที่ได้ให้โอกาสและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของสังคม ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 มทร.ล้านนา จึงได้จัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้แนวคิด Moving Across MIT (Moving Across Middle Income Trap) โดยในวาระแห่งการเฉลิมฉลองครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้นำเสนอสิ่งที่ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา กว่า 10 ปี ของการเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่เคียงข้างชุมชน ซึ่งได้สร้างรากฐานของการเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่คู่สังคม”

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การจัดแสดงนิทรรศการนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 การจัดแสดงผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การเสวนาทางวิชาการหัวข้อ การจัดการศึกษารูปแบบ STEM, WIL,ดนตรีในสวน “บทเพลงของพ่อ กาดหมั้วคัวกิ๋นย้อนถิ่นล้านนา และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้มีเกียรติ จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองแห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้วย โดยจัดงานขึ้นในวันที่                   18 มกราคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นไป

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา