โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการซ้อมย่อยและะซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๘ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กำหนดการซ้อมย่อยและะซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๘

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 9015 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการซ้อมย่อย

ส่วนกลาง(เชียงใหม่)    วันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๐  *วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า                               นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

เชียงราย                  ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา เชียงราย

ลำปาง                     ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

น่าน                        ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา น่าน

ตาก                        ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก

พิษณุโลก                 ๑๐ มีนาคม๒๕๖๐ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก


แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร-ครั้งที่-30ติดตามข้อมูลข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ได้ที่ http://graduation.rmutl.ac.th

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา