โลโก้เว็บไซต์ งานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลาง จ.พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลาง จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ธันวาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1822 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รกท.ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย ผศ.วรางคณา กรุ่ยรุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด. และนักประชาสัมพั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสมเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลาง จ.พิษณุโลก


ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา