โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” และ กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” และ กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 43 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 ก.ค. 2567 นางสุทินา พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ในกิจกรรมครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดอุดมศึกษาเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา