โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมงานพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมงานพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 7 - 8 ก.ค. 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้บริหารระดับสูง ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธี ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา