โลโก้เว็บไซต์ ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 71 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา