โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : นักศึกษาใหม่ รหัส ''67''  ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (เพื่อการเรียน การสอน การวิจัย) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : นักศึกษาใหม่ รหัส ''67'' ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (เพื่อการเรียน การสอน การวิจัย)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มิถุนายน 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 483 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระบบดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย)

ช่องทางการเข้าใช้งาน...คลิกที่นี่
---------------------------

RMUTL ACCOUNT คืออะไร..? : https://arit.rmutl.ac.th/news/25494
---------------------------

ACCOUNT ในการใช้งาน...
+++ Username : RMUTL ACCOUNT 
+++ Password : รหัสผ่านที่ทำการเปลี่ยนแปลงในระบบ

---------------------------
ตรวจสอบข้อมูล RMUTL ACCOUNT  (คลิกที่นี่)
วิธีตรวจสอบข้อมูล RMUTL ACCOUNT
1.เข้าไปที่ https://arit.rmutl.ac.th/search_email
2.เลือกเมนู "ค้นหาบัญชีผู้ใช้งาน"
3.พิมพ์ ชื่อ หรือนามสกุล ในช่อง keyword เพื่อทำการค้นหา
4.ใส่ชื่อของ e-mail ที่ปรากฏเพื่อเข้าใช้งาน
---------------------------
ตัวอย่าง RMUTL ACCOUNT
สำหรับนักศึกษา
E-mail : username_me67@live.rmutl.ac.th
Username : username_me67 (ใช้เฉพาะชื่อ e-mail ไม่ต้องระบุ @live.rmutl.ac.th)
Password : รหัสผ่านที่ทำการเปลี่ยนแปลงในระบบ

---------------------------
คลิก...แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ ต่อการใช้งานชุดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ adobe มทร.ล้านนา  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา