โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 9/2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 9/2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 54 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 มิ.ย. 2567 เวลา 07.00 น. นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยนายแมน ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 9/2567 ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงเพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 9/2567 ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา