โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการเกษตรบ้านกร่าง ร่วมอนุรักษ์ไก่พื้นบ้านไทย “การประกวดไก่ชน 2 มหาราช” ประจำปี 2567  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการเกษตรบ้านกร่าง ร่วมอนุรักษ์ไก่พื้นบ้านไทย “การประกวดไก่ชน 2 มหาราช” ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 มิถุนายน 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 67 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 มิ.ย. 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการเกษตรบ้านกร่าง ร่วมอนุรักษ์ไก่พื้นบ้านไทย “การประกวดไก่ชนสองมหาราช” ประจำปี 2567 ซึ่งในกิจกรรมมีการจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ไก่สองมหาราช” โดย น.สพ.นิสิต ตั้งตระการพงษ์ อดีตปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร.ต.ท.ไพโรจน์ เหมฤดี ผู้เชี่ยวชาญด้านไก่พื้นเมืองไทย คุณปรีชา บัวทองจันทร์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสุภกิต พันธะเสน เจ้าของไร่ราชันย์ฟาร์ม และ รศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และกิจกรรมการประกวดไก่ชนสองมหาราช จำนวน 10 รุ่น ได้แก่
1.) ไก่เหลืองนเรศวร เพศผู้ น้ำหนัก 3.00 – 3.50 กก.
2.)ไก่เหลืองนเรศวร เพศผู้ น้ำหนัก 3.51-3.80 กก. ฅ
3.) ไก่เหลืองนเรศวร เพศผู้ น้ำหนัก 3.81 กก. ขึ้นไป
4.) ไก่เหลืองนเรศวรเพศเมีย น้ำหนัก 2.00 กก. ขึ้นไป
5.) ไก่เหลืองนเรศวร สมาชิกภาคีเครือข่ายวิจัยไก่พื้นบ้านพิษณุโลก เพศผู้ น้ำหนัก 2.70 กก. ขึ้นไป
6.) ไก่เหลืองนเรศวร สมาชิกภาคีเครือข่ายวิจัยไก่พื้นบ้านพิษณุโลก เพศเมีย น้ำหนัก 2.00 กก. ขึ้นไป
7.) ไก่เทาพระเจ้าตาก เพศผู้ น้ำหนัก 3.00 – 3.50 กก.
8.) ไก่เทาพระเจ้าตาก เพศผู้ น้ำหนัก 3.51 กก. ขึ้นไป
9.) ไก่นกแดง เพศผู้ น้ำหนัก 3.00 กก. ขึ้นไป
10.) ไก่คละสายพันธุ์ เพศผู้ น้ำหนัก 3.00 กก. ขึ้นไป
และรางวัลชิงถ้วยแกรนด์แชมเปี้ยน ประกอบไปด้วย สายพันธุ์เหลืองนเรศวร สายพันธุ์เทาพระเจ้าตาก และสายพันธุ์ทั่วไป โดยมี ผศ.ดร.โสภณา สำราญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ น.สพ.นิสิต ตั้งตระการพงษ์ อดีตปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกรรมการการตัดสิน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา