โลโก้เว็บไซต์ การประชุมการจัดตารางเรียนตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมการจัดตารางเรียนตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 พ.ค. 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ดำเนินการประชุมการจัดตารางเรียนตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อนำข้อมูลรายวิชามาจัดทำการจัดตารางเรียนตารางสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1423 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา