โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 79 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 พ.ค. 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยนางศุภัคษา ศรีวิชัยลำพรรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ผู้นำเอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ และการสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา