โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “พิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ (Phitsanulok,the City of Recycling)” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนาพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “พิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ (Phitsanulok,the City of Recycling)”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 เมษายน 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นางสุทินา พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมบุคลากรสังกัดกองการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “พิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ (Phitsanulok,the City of Recycling)” เพื่อสร้างความรู้ และความตระหนักในการจัดการขยะ และเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนราชการ ในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดนมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ณ โดมจอดรถฝั่งทิศใต้ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา