โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมสภากาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมสภากาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 เมษายน 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 เมษายน 2567 นางสุทินา พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วม"สภากาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม โดยนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม "กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา