โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร  นวัตกรรมสตรีทฟู้ดสำหรับผู้ประกอบการ มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมสตรีทฟู้ดสำหรับผู้ประกอบการ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมษายน 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 1230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร

“นวัตกรรมสตรีทฟู้ดสำหรับผู้ประกอบการ”

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยปี พ.ศ. 2567

คุณสมบัตรของผู้เข้าเรียน

1.ผู้สูงอายุ/ผู้ที่เกษียณแล้ว หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการจะประกอบอาชีพอื่นที่แตกต่างจากเดิม

2.สามารถเข้าเรียนได้สม่ำเสมอ ในช่วงระยะเวลาในการจัดการศึกษา 3 เดือนในวันและเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2567 (เพียง 40 ท่านเท่านั้น)

สมัครคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา