โลโก้เว็บไซต์ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสริมศักยภาพทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด ครั้งที่2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสริมศักยภาพทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด ครั้งที่2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 53 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 ถึง 2 เมษายน 2567


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา