โลโก้เว็บไซต์ โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร มทร.ล้านนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 3 (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร มทร.ล้านนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 3 (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มีนาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร มทร.ล้านนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 3 (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) 

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร มทร.ล้านนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 3 (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) เพื่อให้ความรู้และการพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือ เพื่อการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบทด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานบริหารบุคลากร กิจกรรมดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมอบรม โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร

          โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำการวิเคราะห์แนวทางการทำงานเป็นทีมสำหรับหน่วยงาน และวางแผนกลยุทธ์ที่คาดหวัง เพื่อสร้างแผนการทำงานสอดคล้องกับบุคลากรและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการและเครื่องมือประเมิน The Predictive Index (PI) กิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 ณ ห้อง1464 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา