โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน...อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมอบรมโครงการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญชวน...อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมอบรมโครงการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 674 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อบรมฟรี....โครงการดีๆ จากสำนักวิทยบริการฯ

ขอเชิญชวน...อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมอบรมโครงการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

วิทยากร : ดร.อนันตญา วรรณโพธิ์มุกข์ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

เปิดลงทะเบียน : ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 มีนาคม 2567
ปิดลงทะเบียน : (ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว)
รับจำนวนจำกัด เพียง 40 คน เท่านั้น
ประกาศรายชื่อ : 1 เมษายน 2567
อบรม : วันที่ 24 - 25 เมษายน 2567
ณ ห้องฝึกอบรม 2 ชั้น 2 อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม : งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย กลุ่มงานบริการการศึกษา โทร. 053-92144 ต่อ 1618


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา