โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อวิดีโอสั้นด้วยโปรแกรม Capcut เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อวิดีโอสั้นด้วยโปรแกรม Capcut เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 645 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม : คลิกตรวจสอบรายชื่อ

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม : คลิกดาวน์โหลดแบบตอบรับ

หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม : คลิกดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

กำหนดการ : คลิกดาวน์โหลดกำหนดการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา