โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) โครงการการจัดการศึกษาทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) โครงการการจัดการศึกษาทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณา "ร่าง" โครงการการจัดการศึกษาทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) เพื่อให้ทหารเกณฑ์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นระหว่าง รับราชการทหาร

ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา