โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี... 
ณ ห้องประชุม 1423 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา