โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ประจำปีงบประมาณ 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ประจำปีงบประมาณ 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤศจิกายน 2566 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 296 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ประจำปีงบประมาณ 2567

วัน​ที่​ ​20 ตุลาคม 2566 น​ายบุญฤทธิ์​ สโมสร​  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย   ดร.เนตรนภางค์ ทองศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณาจารย์ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ร่วมกิจกรรม  “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ประจำปีงบประมาณ 2567   ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา (แยกเรือนแพ) อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการและให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน และภาคประชาชนได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา