โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือร่วมเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสตาร์ทอัพด้วย Deep Tech ด้านการเกษตร   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือร่วมเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสตาร์ทอัพด้วย Deep Tech ด้านการเกษตร  

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 ตุลาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 407 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเชิงลึกด้านการเกษตร (AgBiotech Consortium) ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนสตาร์ทอัพด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ด้านการเกษตร โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่มีความซับซ้อนและหลากหลายได้อย่างแม่นยำ รวมถึงช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับภาคการเกษตรของไทยได้อย่างยั่งยืน ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันอุดมศึกษาอีก 16 แห่งทั่วประเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา