โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.พาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา เชียงราย ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.พาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 754 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับอำเภอพานและมูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ดำเนินกิจกรรมนำร่องปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ 7 หลังคาเรือน จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการทำกิจกรรมได้ที่บัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย (เงินรับฝาก) ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 522-6-01142-3 (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มทร.ล้านนา เชียงราย โทร.053 723 979  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา