โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติ รางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2566 DIProm Consultant Award 2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติ รางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2566 DIProm Consultant Award 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 สิงหาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1439 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายวาที พีระวรานุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2566 (DIPROM Consultant Award 2023) และกล่าวแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัล จำนวน 9 ราย ร่วมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดีพร้อม (DIPROM) ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการเชิดชูเกียรติรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2566 DIProm Consultant Award 2023 ประเภทที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องสยามฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท 

กิจกรรมการประกวดที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี จัดขึ้นภายใต้งาน “โตอย่างมั่นใจ โตได้ โตไว กับที่ปรึกษาดีพร้อม (Growth with DIPROM Consultants)” โดยมีที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม จำนวน 51 ราย ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งมีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับรางวัล จำนวน 9 ราย แบ่งเป็น ประเภทที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 6 ราย และประเภทที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 ราย นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ ดีพร้อมที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารโครงการของที่ปรึกษาฯ รายที่ได้รับรางวัล จำนวน 11 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูบุคลากรผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ประกอบการและทำหน้าที่ส่งเสริมการทำงานของที่ปรึกษาอุตสาหกรรมตลอดโครงการอีกด้วย

ขอบคุณภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา