โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2023-08-08

สองหนุ่มนักศึกษา สถาปัตย์ มทร.ล้านนา คว้าสองรางวัล เวทีการประกวด วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี TOY ARCH 2023
อังคาร 8 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้าสองรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จากเวทีการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2566  Thesis of the Year Award  (TOY ARCH 2023) จัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์          ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ สอวช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ
อังคาร 8 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

        สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคล(มทร.)ล้านนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 เพื่อถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศด้วยระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบทบาทหน้าที่สำคัญของกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี ให้สามารถปฏิบัติงานตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้แก่ผู้... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติ รางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2566 DIProm Consultant Award 2023
อังคาร 8 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายวาที พีระวรานุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2566 (DIPROM Consultant Award 2023) และกล่าวแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัล จำนวน 9 ราย ร่วมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดีพร้อม (DIPROM) ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการเชิดชูเกียรติรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่... >> อ่านต่อ


มรภ.ภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่างๆของ มทร.ล้านนา 
อังคาร 8 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับและร่วมหารือกับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพันธกิจสัมพันธ์ ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการและแนวทางการจัดการงบประมาณ การจัดการทรัพยากรบุคลคล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้น... >> อ่านต่อ


อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย นำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566
อังคาร 8 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา หัวหน้าโครงการฯ ในนามอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) นำผลงานวิจัยร่วมนำเสนอในนิทรรศการไฮไลท์  (Research for Creative Economy) นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ"นวัตกรรมการพัฒนาบุคลากรปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน AI Human... >> อ่านต่อ


หน่วยวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ แสดงผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566
อังคาร 8 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 7 สิงหาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม พร้อมด้วยบุคลากร หน่วยวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดย Innovative house Shift & Go beyond Boundaries ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา