โลโก้เว็บไซต์ แสดงความยินดีบุคคลากรในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติ นักสัตว์บาลดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2565  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แสดงความยินดีบุคคลากรในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติ นักสัตว์บาลดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1381 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และประมง ในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติ นักสัตว์บาลดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2565 จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศผลเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2566ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา