โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา พืชศาสตร์ คณะวิทย์ฯ คว้า 3 รางวัล การจัดการประกวดจัดสวนถาดภายในงานเกษตรนเรศวร Expo 2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักศึกษา พืชศาสตร์ คณะวิทย์ฯ คว้า 3 รางวัล การจัดการประกวดจัดสวนถาดภายในงานเกษตรนเรศวร Expo 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กรกฎาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 4017 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 ก.ค. 66 นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก คว้า 3 รางวัลจากการประกวดการจัดสวนถาด ประเภทการแข่งขัน นิสิต นักศึกษา (อุดมศึกษา) ภายในงานเกษตรนเรศวร Expo 2023 มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมเกษตรภาคเหนือตอน ล่าง Naresuan Agricultural Innovation 2023 ณ อาคารศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร (KNECC) ระหว่างวันที่ 3 - 9 กรกฏาคม 2566

ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัลดังนี้

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (นายนันท์นภัส สาใจ และ น.ส.ทัยธวดี เนตรแสงสี ระดับชั้น ปวส.1.1)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (น.ส.ปวริศา บุตรเจริญ และ น.ส.กุลธิดา แจ่มดี ระดับชั้น ปวส.1.1)
  • รางวัลชมเชย (น.ส.จุฑามาศ เริงถิน และ น.ส.อรทัย ไพรอุดมฤทธิ์ ระดับชั้น วท.บ.4.1 ก)

โดยมี อาจารย์อรณิช คำยง เป็นผู้กำกับและฝึกซ้อมนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมในครั้งนี้

ข่าว: เพจสาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา