โลโก้เว็บไซต์ การรับข้อเสนอโครงการ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การรับข้อเสนอโครงการ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 7175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560”  รายละเอียดตามเอกสารแนบปฏิทินกิจกรรม

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

กิจกรรม

กำหนดการ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

วันที่ 1  ตุลาคม  ถึง 20 ตุลาคม 2559

พิจารณาข้อเสนอโครงการ

 

·       กลั่นกรองความพร้อมโครงการเบื้องต้น ครั้งที่ 1

 

·       นำเสนอข้อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการ

 

 

ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559

 

 

วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2559

 

ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

โอนงบประมาณให้ดำเนินโครงการ

ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

เดือน มิถุนายน 2560

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

 ประกาศรับข้อเสนอโครงการยกระดับ2560

 รายละเอียด การรับข้อเสนอโครงการ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560”


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา