โลโก้เว็บไซต์ การอบรมสัมมนา

การอบรมสัมมนา "ประเด็นการเปลี่ยงแปลงทางภาษีอากรสำหรับธุรกิจและมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาย่อม (TFRS for SMEs)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2559 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 5387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


การอบรมสัมมนา "ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรสำหรับธุรกิจและมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (TFRS for SMEs)" วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX_pxCuzoLOi3ArjBdI4Nm-PziL4zLGavCouLnahOWsWV41A/viewform?c=0&w=1  หรือ สอบถามข้อมเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการวิชาชีพบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สมัครเข้าร่วมการอบรมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา