โลโก้เว็บไซต์ Open House RMUTL NAN 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 (เปิดบ้านราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 1)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

Open House RMUTL NAN 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 (เปิดบ้านราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 1)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2746 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดโครงการ Open House RMUTL NAN ประจำปีการศึกษา 2566 (เปิดบ้านราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา และเพื่อให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน  เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และเป็นการแสดงศักยภาพการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ให้กับนักเรียนที่กำลังมองหาสถานศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ และเป็นหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจหาแนวทางและสามารถวางแผนการศึกษาและอาชีพของตนเองได้ในอนาคต

     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ เป็นประธานในพิธี นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน กล่าวรายงาน มีตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมและจัดฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรต่างๆ ณ ห้องพระพิรุณ  อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา