โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ร่วมเป็นกำลังให้กับนักศึกษาในงานงาน RMUTL PLC  STAR AWARDS CONTEST 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ร่วมเป็นกำลังให้กับนักศึกษาในงานงาน RMUTL PLC STAR AWARDS CONTEST 2016