โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการสัมมนา การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าลำไย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา เข้าร่วมการสัมมนา การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าลำไย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 526 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการสัมมนา เรื่อง "การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าลำไย" จัดโดยคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อทราบปัญหาที่ทำให้ราคาลำไยตกต่ำ ซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการร่วมกันในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยผลักดันการนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการเพิ่มมูลค่าลำไยมาใช้ประโยชน์ของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนในการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมี นายภาสกร เงินเจริญกุล กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงานการสัมนนา และได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ทรงคำ รองคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม คนที่สอง เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมแชงกี-ลา เชียงใหม่

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา