โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมบริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 กันยายน 2559 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมี คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารวิทยบริการฯ จำนวน 200 คน ซึ่งการบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีผู้บริจาคได้ จำนวน 73 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 31350 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย และบริจาคอวัยวะ อีก 9 รายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา