โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คว้ารางวัล Thai Star Packaging Award 2022 เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับเอเชียและระดับโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คว้ารางวัล Thai Star Packaging Award 2022 เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับเอเชียและระดับโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 6166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 4  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย รางวัลต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ Student - Package (Prototype) ประเภทนักเรียน-นักศึกษา จากเวทีการประกวด (Thai Star Packaging Award 2022) เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับเอเชียและระดับโลก

           เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมพระราม 2 ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2 กรุงเทพมหานคร นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 4  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ "DIPROM Creative Products Fair 2022" จัดขึ้นโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ได้แสดงศักยภาพ และเพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพ ภายในงานยังมีการประกาศผลรางวัลการประกวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าทั่วไปของนักเรียน นักศึกษา ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยปี 2565 (ThaiStar Packaging Award 2022)  ซึ่งมีผลงานผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ได้รับรางวัล จำนวน 68 ผลงาน จากผลงานส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ 279 ผลงาน โดยการประกวดครั้งนี้  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 4  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลรองรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน - นักศึกษา ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ยังไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดสำหรับสินค้าทั่วไป Student - Package (Prototype) : ST และรางวัลอื่นๆ รวม 5 รางวัล ดังนี้

  • รางวัลรองชนะเลิศ นายณัฐกาณต์ กันทะวงค์ ชื่อผลงานบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์กระถางเซรามิก (Ceramic Pot Packaging)

รางวัลชมเชย  3 รางวัลได้แก่

  • นายนคเรศ หลี่เจี๊ยะ ชื่อผลงานบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์อาหารปลา (Fish Food Packaging)
  • นายวชิรวิทย์ ไชยชะนาญ ชื่อผลงานบรรจุภัณฑ์: ชุดภาชนะใส่อาหารเช้าจากไม้ (Wooden Breakfast Set)
  • นางสาวศุจินทรา เจริญทรัพย์อนันต์ ชื่อผลงานบรรจุภัณฑ์: พวงมาลัยไม้ไผ่ (Bamboo Garland)

        และรางวัลพิเศษ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายภาสกร สอนทุ่ง  ชื่อผลงานบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์ชุดเครื่องประดับเซรามิก (Ceramic Jewelry Set Packaging) รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท โดยมีทีมคณาจารย์ สาขาเทคโนโลยการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์เอเชีย (Asia Star2022) และและระดับโลก (World Star Awards) ต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตต์  อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา