โลโก้เว็บไซต์ ชมรมเรือพายนักศึกษา และฝีพายเยาวชน ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ชมรมเรือพายนักศึกษา และฝีพายเยาวชน ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ตุลาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1873 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 งานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ชมรมเรือพายนักศึกษา และฝีพายเยาวชน ศิษย์เก่า ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดย เทศบาลเมืองน่าน สมาคมเรือแข่ง จ.น่าน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ณ บริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ (สนามเทศบาลเมืองน่าน) 

          มทร.ล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน และ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ผลการแข่งขัน ได้แก่.....
          1. รางวัลชนะเลิศประเภทเรือใหญ่ไม่เกิน 55 ฝีพาย(โอเพ่น) เรือพิจิตรนาวาเขลางค์นครพิงค์ล้านนาน่าน พร้อมถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเงินสด 50,000 บาท
          2. รางวัลชนะเลิศประเภทเรือกลาง ไม่เกิน 40 ฝีพาย เรือป้วยจือน่านราชมงคล -วัดมิ่งเมือง   บ้านนาหนุน 2,3 พร้อมถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินสด 40,000 บาท
          3. รางวัลชนะเลิศประเภทเรือเล็ก ไม่เกิน 30 ฝีพาย เรือมินตะยา มทร.ล้านนาน่าน-วัดมิ่งเมือง บ้านนาหนุน 2,3พร้อมถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเงินสด 30,000 บาท

ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์อธิปัตย์ สายสูง, นายอภิเดช กรรณิกา ที่ปรึกษาชมรมเรือพาย

ขอบคุณภาพ : เพจ เสน่ห์น่านวันนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา