โลโก้เว็บไซต์ พิธีบวงสรวงพระพิรุณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีบวงสรวงพระพิรุณ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1445 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กำหนดจัด พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี พระวรญาณมุณี หรือ หลวงตาละมัย เจ้าอาวาสวัดอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ บริเวณลานเอนกประสงค์องค์พระพิรุณทรงนาค ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล ของคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ภาพ-ศิริลักษณ์ เสน่หา
ข่าว-ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา