โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือ มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ฯ เวียดนาม ตั้งเป้าร่วมกันพัฒนาการศึกษา งานวิจัยของสองมหาลัย ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือ มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ฯ เวียดนาม ตั้งเป้าร่วมกันพัฒนาการศึกษา งานวิจัยของสองมหาลัย ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ตุลาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1858 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.ธีรศักดิ์ สมศักดิ์    รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย  รองผู้อำนวยสำนักวิชการและส่งเสริมงานทะเบียน  รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล  ผู้ประสานงาน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City University of Technology and Education ในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา ในการแลกเปลี่ยนงานวิจัย บุคลากร นักศึกษา และการศึกษาวิจัย ข้อมูลข่าวสารรวมถึงร่วมกันในการจัดกิจกรรมในการนำเสนองานวิจัยของทั้งสองมหาวิทยาลัย และอีกหนึ่งความร่วมมือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมลงนามความร่วมมือในการร่วมกันจัดการศึกษา ร่วมกับ Faculty of Electrical & Electronics Engineering และ Faculty of Construction Engineering ในการร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรม พัฒนาบุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาในการเข้าศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและร่วมกันพัฒนาให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในแถบอาเซียน

        และในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City University of Technology and Education (The 60th Anniversary of HCMUTE) ประเทศเวียดนาม นอกจากนั้น ยังได้มีการพูดคุยความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ระหว่าง มทร.ล้านนา HCMUTE และสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทยโดย คุณวิทยา พลเพชร นายกสมาคม อีกด้วย   

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา