โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรม...การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย MENDELEY (โปรแกรมบริหารจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรม) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรม...การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย MENDELEY (โปรแกรมบริหารจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1536 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรม
หัวข้อการอบรมออนไลน์
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย MENDELEY (โปรแกรมบริหารจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

วิทยากรโดย... ผศ.ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา)
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 - 16.30 น.

ผ่านช่องทางการอบรมออนไลน์  (Microsoft Teams)
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม : https://bit.ly/3SBuHKR

หมายเหตุ : หากผู้สนใจลงทะเบียนไม่ถึง 10 คน ขอยกเลิกไปเป็นเดือนถัดไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา